Troost - Introductie

Troost

 

Een groot en soms veel belovend woord. En daarom goed om hier kort duidelijk te maken wat wij op het oog hebben.

Troost is voor ons in de eerste plaats aandacht en ruimte. Aandacht en ruimte voor iemand die ergens mee zit. Wie die iemand ook maar is. En wat ook maar de zorgen en de vragen waar die mens, waar u of jij mee wordt geconfronteerd. ‘Omdat het om mensen gaat’ zogezegd en de aandacht en de ruimte die die naar onze mening verdienen!

Aandacht en ruimte betekenen hier concreet dat wij in woord en beeld uitdrukking willen geven, voelbaar willen maken waar mensen onder gebukt kunnen gaan, maar tegelijk een perspectief willen bieden om er mee om te kunnen gaan. Naast mensen gaan staan (of even zitten!), in het vertrouwen dat dat al verandering kan brengen! Een nieuwe weg vinden, nieuwe krachtbronnen misschien. ‘Gewoon’ door de oprechte en geduldige aandacht en ruimte voor mensen. Een klein wonder dat soms grote wonderen verricht. Een poging daartoe in beeld en tekst.

Onze manier van werken is gemengd. Dat betekent dat soms een beeld van André de inspiratie biedt voor een tekst van Dirk, en soms een tekst van Dirk de inspiratie voor een beeld van André. De beelden die u hier ziet zijn schetsen die later worden uitgewerkt in gravuren; beelden gebrand op hout.

Om te polsen of we met beelden en teksten een beetje ‘op het goede spoor zitten’, delen we wat we nu hebben via social media en kijken uit naar de reacties van mensen op een paar vragen via troost@kwetal.nl. We zijn erg benieuwd!

We horen graag van je!
André Bikker © Dirk Engelage

 


<terug>