Waddenzee

Waddenzee

© Ger Veuger – Waddenzee
© Dirk Engelage

 

 

 

Het Wad! Ach gut, het Wad!
Hoe vaak niet
heeft het mij gedragen
naar de overkant;
naar ‘Lytje Pôle’
en het vasteland
en weer terug
de ruimte en de vrijheid in.

Het wad!
Waar zou ik zijn,
wie zou ik zijn zonder
die gekoesterde herinnering;
me toevertrouwen
en me laten dragen.

Door Wagenborg natuurlijk,
maar vooral toch door het Wad!

En vaste voet aan grond
als ik dat prachtig eiland
weer betreed
tot rust kom, ruimte vind,
heradem en herleef!