Schaduwschrijver

met dank aan:
© Boudewijn Betzema

 

 

De schaduw schrijver kijkt
maar buiten ziet hij niet,
er is teveel dat hem
het verre zicht ontneemt.


Dus is het gek
als zich zijn blik
naar binnen keert,
hij kauwend op zijn pen
zijn ziel naar buiten schrijft?